مزایای ما

اسپردهای پایین، حداقل صفر پیپ

اسپردهای پایین، حداقل صفر پیپ

اهرم مالی تا ۱:۱۰۰۰ (یک به هزار)

اهرم مالی تا ۱:۱۰۰۰ (یک به هزار)

پشتیبانی ۲۴ ساعته در ۵ روز هفته

پشتیبانی ۲۴ ساعته در ۵ روز هفته

اجرای سفارش در نیم ثانیه

اجرای سفارش در نیم ثانیه

معاملات موبایلی

معاملات موبایلی

دسترسی مستقیم به ECN

دسترسی مستقیم به ECN

بازکردن یک حساب تجاری
نوع حسابی را انتخاب کنید که مناسب شما است و تجارت را آغاز کنید.
بازکردن حساب آزمایشی
آموزش معامله با پول مجازی بدون هزینه شخصی!
دریافت آموزش
در این بازار تازه وارد هستید؟ از بخش «شروع کار» بهره ببرید.
شروع آموزش
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید