اطلاعات اقتصادی به روز را با تقویم رویدادها دنبال کنید: اخبار مربوطه برای تمامی شاخص ها با توضیحات کامل، اطلاعات در مورد نشریات آتی مربوط به اقتصاد آمریکا، بریتانیا، ژاپن و سایر کشورهای پیشرفته، تخمین نوسانات مورد انتظار و امکانات بسیار دیگر - تقویم اقتصادی به ابزاری جدایی ناپذیر برای هر معامله گر تبدیل خواهد شد.

دریافت آموزش
در این بازار تازه وارد هستید؟ از بخش «شروع کار» بهره ببرید. شروع آموزش
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید