۲۰۲۴ جوایز Fxdailyinfo<br>بهترین کارگزاری فارکس ECN/STP
۲۰۲۴
جوایز Fxdailyinfo
بهترین کارگزاری فارکس ECN/STP
۲۰۲۴ جوایز Finance Derivative<br>شفاف‌ترین شرکت کارگزاری فارکس در امارات متحده عربی
۲۰۲۴
جایزه جهانی فارکس
معتبرترین کارگزار
۲۰۲۴ جوایز Finance Derivative<br>شفاف‌ترین شرکت کارگزاری فارکس در امارات متحده عربی
۲۰۲۴
جایزه جهانی فارکس
بهترین برنامه IB
۲۰۲۴ جوایز Finance Derivative<br>شفاف‌ترین شرکت کارگزاری فارکس در امارات متحده عربی
۲۰۲۴
WikiFX
نخبگان صنعت سال
۲۰۲۴ جوایز Finance Derivative<br>شفاف‌ترین شرکت کارگزاری فارکس در امارات متحده عربی
۲۰۲۴
International Business
جوایز مجله
مطمئن‌ترین بروکر فارکس
Latam
۲۰۲۴ جوایز Finance Derivative<br>شفاف‌ترین شرکت کارگزاری فارکس در امارات متحده عربی
۲۰۲۴
جوایز Finance Derivative
بهترین بروکر کریپتو
جنوب شرق آسیا
۲۰۲۳ رقابت‌های رده‌بندی فارکس <br>بهترین برنامهی خدمات پس از فروش
۲۰۲۳
جوایز فارکس
بهترین بروکر فارکس خاورمیانه
۲۰۲۳ جوایز AllForexRating<br> بهترین بروکر ارز دیجیتال
۲۰۲۳
Forexing Awards
بهترین ارائه‌کننده اخبار و تحلیل
۲۰۲۳ جوایز AllForexRating<br> بهترین بروکر ارز دیجیتال
۲۰۲۳
جوایز AllForexRating
بهترین بروکر ارز دیجیتال
۲۰۲۳ Fxdailyinfo Awards<br>بهترین پلتفرم معامله‌ی ارز دیجیتال
۲۰۲۳
Fxdailyinfo Awards
بهترین پلتفرم معامله‌ی ارز دیجیتال
۲۰۲۳ جوایز Finance Derivative<br>شفاف‌ترین شرکت کارگزاری فارکس در امارات متحده عربی
۲۰۲۳
جوایز Finance Derivative
شفاف‌ترین شرکت کارگزاری فارکس در امارات متحده عربی
۲۰۲۳ جوایز Finance Derivative<br>بهترین برنامه همکار فروش فارکس در جنوب شرقی آسیا
۲۰۲۳
جوایز Finance Derivative
بهترین برنامه همکار فروش فارکس در جنوب شرقی آسیا
۲۰۲۳ جوایز International Business Magazine <br>بهترین بروکر CFD آسیا
۲۰۲۳
جوایز International Business Magazine
بهترین بروکر CFD آسیا
۲۰۲۳ جوایز International Business Magazine <br>مطمئن‌ترین بروکر فارکس Latam
۲۰۲۳
جوایز International Business Magazine
مطمئن‌ترین بروکر فارکس Latam
۲۰۲۲ جوایز فارکس<br>بهترین کارگزار CFD آسیا
۲۰۲۲
جوایز فارکس
بهترین کارگزار CFD آسیا
۲۰۲۲ جوایز Forexing<br>بهترین کارگزار خاورمیانه
۲۰۲۲
جوایز Forexing
بهترین کارگزار خاورمیانه
۲۰۲۲ جوایز Finance Derivative<br>مطمئن‌ترین کارگزاری فارکس آسیا
۲۰۲۲
جوایز Finance Derivative
مطمئن‌ترین کارگزاری فارکس آسیا
۲۰۲۲ جوایز AllForexRating<br>بهترین کارگزاری ارز دیجیتال
۲۰۲۲
جوایز AllForexRating
بهترین کارگزاری ارز دیجیتال
۲۰۲۲ جوایز International Business Magazine<br>بهترین کارگزار اجرایی LATAM
۲۰۲۲
جوایز International Business Magazine
بهترین کارگزار اجرایی LATAM
۲۰۲۲ رقابت‌های رده‌بندی فارکس <br>بهترین شبکهی معاملات اجتماعی
۲۰۲۲
کنفدراسیون جهانی کسب‌وکارها
جایزه سرآمدی تجاری BIZZ
۲۰۲۱ رقابت‌های رده‌بندی فارکس <br>بهترین شبکهی معاملات اجتماعی
۲۰۲۱
رقابت‌های رده‌بندی فارکس
بهترین شبکهی معاملات اجتماعی
۲۰۲۱ رقابت‌های رده‌بندی فارکس <br>بهترین برنامهی خدمات پس از فروش
۲۰۲۱
رقابت‌های رده‌بندی فارکس
بهترین برنامهی خدمات پس از فروش
۲۰۲۱ اتحادیه معامله‌گران فارکس بهترین پشتیبانی مشتریان
۲۰۲۱
اتحادیه معامله‌گران فارکس
بهترین پشتیبانی مشتریان
۲۰۲۱ جایزه جهانی فارکس شفاف‌ترین کارگزاری
۲۰۲۱
جایزه جهانی فارکس
شفاف‌ترین کارگزاری
۲۰۲۰ رقابت‌های رده‌بندی فارکس <br>بهترین برنامهی خدمات پس از فروش
۲۰۲۰
جوایز فارکس
بهترین کارگزار فارکس خاورمیانه
۲۰۲۰ رقابت‌های رده‌بندی فارکس <br>بهترین برنامهی خدمات پس از فروش
۲۰۲۰
رقابت‌های رده‌بندی فارکس
بهترین برنامهی خدمات پس از فروش
۲۰۲۰ آکادمی مسترفارکس-V قابل اعتمادترین کارگزار در جهان
۲۰۲۰
آکادمی مسترفارکس-V
قابل اعتمادترین کارگزار در جهان
۲۰۲۰ رقابت‌های IAFT بهترین کارگزار آسیا
۲۰۲۰
رقابت‌های IAFT
بهترین کارگزار آسیا
۲۰۲۰ رقابت‌های IAFT بهترین کارگزار ارزهای دیجیتال
۲۰۲۰
رقابت‌های IAFT
بهترین کارگزار ارزهای دیجیتال
۲۰۲۰ کنفدراسیون جهانی کسب‌وکارها<br>جایزه سرآمدی تجاری BIZZ
۲۰۲۰
کنفدراسیون جهانی کسب‌وکارها
جایزه سرآمدی تجاری BIZZ
۲۰۲۰ رقابت‌های AtoZ Markets <br>بهترین پلت‌فرم حساب تحت مدیریت
۲۰۲۰
رقابت‌های AtoZ Markets
بهترین پلت‌فرم حساب تحت مدیریت
۲۰۱۹ رقابت‌های رده‌بندی فارکس <br>بهترین برنامهی خدمات پس از فروش
۲۰۱۹
رقابت‌های رده‌بندی فارکس
بهترین برنامهی خدمات پس از فروش
۲۰۱۹ رقابت‌های رده‌بندی فارکس <br>بهترین شبکهی معاملات اجتماعی
۲۰۱۹
رقابت‌های رده‌بندی فارکس
بهترین شبکهی معاملات اجتماعی
۲۰۱۹ v-آکادمی مسترفارکس<br>بهترین کارگزار جهان
۲۰۱۹
v-آکادمی مسترفارکس
بهترین کارگزار جهان
۲۰۱۹ Academy Masterforex-V<br>برترین کارگزار جهان به انتخاب معامله‌گران
۲۰۱۹
Academy Masterforex-V
برترین کارگزار جهان به انتخاب معامله‌گران
۲۰۱۹ IAFT رقابت‌های<br>بهترین کارگزار آسیا
۲۰۱۹
IAFT رقابت‌های
بهترین کارگزار آسیا
۲۰۱۹ نمایشگاه آموزشی مالی سایگون برنامه‌ی همکاری در فروش عالی
۲۰۱۹
نمایشگاه آموزشی مالی سایگون
برنامه‌ی همکاری در فروش عالی
۲۰۱۹ رقابت‌های Fxdailyinfo بهترین کارگزار ارزهای دیجیتال
۲۰۱۹
رقابت‌های Fxdailyinfo
بهترین کارگزار ارزهای دیجیتال
۲۰۱۸ رده‌بندی جوایز فارکس بهترین برنامه‌ی همکاری در فروش
۲۰۱۸
رده‌بندی جوایز فارکس
بهترین برنامه‌ی همکاری در فروش
۲۰۱۸ رده‌بندی جوایز فارکس بهترین کارگزار فارکس در آسیا
۲۰۱۸
رده‌بندی جوایز فارکس
بهترین کارگزار فارکس در آسیا
۲۰۱۸ رده‌بندی جوایز فارکس بهترین شبکه‌ی اجتماعی معاملات
۲۰۱۸
رده‌بندی جوایز فارکس
بهترین شبکه‌ی اجتماعی معاملات
۲۰۱۸ v-آکادمی مسترفارکس<br>بهترین کارگزار جهان
۲۰۱۸
v-آکادمی مسترفارکس
بهترین کارگزار جهان
۲۰۱۸ v-آکادمی مسترفارکس<br>بهترین کارگزار ارزهای دیجیتال
۲۰۱۸
v-آکادمی مسترفارکس
بهترین کارگزار ارزهای دیجیتال
۲۰۱۸ IAFT رقابت‌های<br>بهترین کارگزار آسیا
۲۰۱۸
IAFT رقابت‌های
بهترین کارگزار آسیا
۲۰۱۸ جوایز برندهای بین‌المللی<br>معتمدترین کارگزار ارزهای دیجیتال
۲۰۱۸
جوایز برندهای بین‌المللی
معتمدترین کارگزار ارزهای دیجیتال
۲۰۱۸ جایزه‌ی مجله‌ی International Business<br>بهترین کارگزار معاملات ارزهای دیجیتال
۲۰۱۸
جایزه‌ی مجله‌ی International Business
بهترین کارگزار معاملات ارزهای دیجیتال
۲۰۱۸ رقابت‌های Fxdailyinfo<br>بهترین منبع خبر و تحلیل
۲۰۱۸
رقابت‌های Fxdailyinfo
بهترین منبع خبر و تحلیل
2017 رده‌بندی جوایز فارکس<br>بهترین کارگزار معاملات ارزهای دیحیتال آسیا
2017
رده‌بندی جوایز فارکس
بهترین کارگزار معاملات ارزهای دیحیتال آسیا
2017 نمایشگاه مسترفارکس-V<br>بهترین کارگزار در جهان
2017
نمایشگاه مسترفارکس-V
بهترین کارگزار در جهان
2017 نمایشگاه مسترفارکس-V<br>بهترین برنامهی همکاری در فروش فارکس
2017
نمایشگاه مسترفارکس-V
بهترین برنامهی همکاری در فروش فارکس
2017  مسابقات IAFT  بهترین کارگزار برای کار با ارزهای دیجیتال
2017
مسابقات IAFT
بهترین کارگزار برای کار با ارزهای دیجیتال
2017 جوایز نمایشگاه فارکس (Forex Expo) بهترین برنامه‌های پاداش و طرح‌های تشویقی در آسیا
2017
جوایز نمایشگاه فارکس (Forex Expo)
بهترین برنامه‌های پاداش و طرح‌های تشویقی در آسیا
2017 شوفكس العالم مطمئن ترين كارگزار
2017
شوفكس العالم
مطمئن ترين كارگزار
2016 اعتبار جوایز فارکس بهترین برنامه های وابسته
2016
اعتبار جوایز فارکس
بهترین برنامه های وابسته
2016 آکادمی مسترفارکس-V بهترین بروکرجهان
2016
آکادمی مسترفارکس-V
بهترین بروکرجهان
2016 جوایز فارکس Most Reliable Broker 2016
2016
جوایز فارکس
معتبر ترین بروکر 2016
2016 جوایز نمایشگاه فارکس (Forex Expo) Best 24/7 Customer Service
2016
جوایز نمایشگاه فارکس (Forex Expo)
بهترین 24/7 خدماتو ضوابط
2016
جوایز IAIR
بهترین کارگزار / تجارت فارکس هند
2015
رتبه‌بندی جوایز فارکس
بهترین کارگزار خرد Forex
2015
رتبه‌بندی جوایز فارکس
بهترین کارگزار اجرایی
2015
آکادمی مسترفارکس-وی
بهترین کارگزار Forex در جهان
2015
آکادمی مسترفارکس-وی
بهترین کارگزار Micro در جهان
2015
آکادمی مسترفارکس-وی
بهترین کارگزار ECN در جهان
2015
آکادمی مسترفارکس-وی
بهترین کارگزار جهان برای تجارت کپی برداری
2015
جوایز IAFT
بهترین کارگزار آسیا
2015
جوایز IAIR
بهترین کارگزار / تجارت فارکس هند
2014
رتبه‌بندی جوایز فارکس
بهترین کارگزار فارکس میکرو (Micro)
2014
رتبه‌بندی جوایز فارکس
بهترین کارگزار فارکس، روسیه
2014
آکادمی مسترفارکس-وی
بهترین خدمات معاملات فارکس در دنیا
2014
آکادمی مسترفارکس-وی
بهترین کارگزار فارکس میکرو در دنیا
2014
آکادمی مسترفارکس-وی
بهترین کارگزار با خدمات سیگنال تجاری در دنیا
2014
جوایز اکسپو فارکس چین
بهترین کارگزار فارکس میکرو
2013
۱۲مین نمایشگاه فارکس MENA
بهترین پلت‌فرم عربی فارکس
2013
آکادمی مسترفارکس-وی
بهترین خدمات معاملات فارکس در دنیا
2013
آکادمی مسترفارکس-وی
بهترین کارگزار فارکس میکرو در دنیا
2013
آکادمی مسترفارکس-وی
بهترین برنامه پاداش در دنیا
2013
مجله CFI.co
بهترین کارگزار FX در آسیا
2012
جوایز IAFT
بهترین کارگزار برای تجارت با مشاوران
2012
آکادمی مسترفارکس-وی
بهترین کارگزار فارکس میکرو در دنیا
2012
آکادمی مسترفارکس-وی
بهترین خدمات معاملات فارکس در دنیا
2011
آکادمی مسترفارکس-وی
بهترین خدمات معاملات فارکس در دنیا
2011
۷مین نمایشگاه بین‌المللی امور مالی و سرمایه‌گذاری گوانگژو بهترین کارگزار تجاری فارکس چین
2010
جوایز قهرمانی سالانه امور ملی چین HeXun بهترین خدمات معاملات فارکس
دریافت آموزش
در این بازار تازه وارد هستید؟ از بخش «شروع کار» بهره ببرید. شروع آموزش
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید