2024 جولای 2

مشتریان عزیز، به دلیل روز استقلال ایالات متحده، تغییرات زیر در ساعات معاملاتی (زمان سرور NordFX) اعمال خواهد شد:

2024-07-03

سهام آمریکا

بسته شدن زودهنگام

20:00

2024-07-04

XAGUSD

بسته شدن زودهنگام

20:15

2024-07-04

XAUUSD

بسته شدن زودهنگام

20:15

2024-07-04

UKOIL

بسته شدن زودهنگام

20:15

2024-07-04

USOIL

بسته شدن زودهنگام

20:15

2024-07-04

XNGUSD

بسته شدن زودهنگام

20:15

2024-07-04

JP225

بسته شدن زودهنگام

20:00

2024-07-04

US30

بسته شدن زودهنگام

20:00

2024-07-04

US500

بسته شدن زودهنگام

20:00

2024-07-04

USTEC

بسته شدن زودهنگام

20:00

2024-07-04

سهام آمریکا

بسته

 

2024-07-05

XAGUSD

باز شدن دیرهنگام

01:05

2024-07-05

XAUUSD

باز شدن دیرهنگام

01:05

2024-07-05

UKOIL

باز شدن دیرهنگام

03:10

2024-07-05

USOIL

باز شدن دیرهنگام

01:10

2024-07-05

XNGUSD

باز شدن دیرهنگام

01:10

2024-07-05

JP225

باز شدن دیرهنگام

01:05

2024-07-05

US30

باز شدن دیرهنگام

01:05

2024-07-05

US500

باز شدن دیرهنگام

01:05

2024-07-05

USTEC

باز شدن دیرهنگام

01:05

این به‌روزرسانی جزئیات هرگونه تغییرات آینده در ساعات معاملاتی را توضیح می‌دهد. اگر بازار یا دارایی خاصی در اینجا ذکر نشده باشد، ساعات آن بدون تغییر باقی می‌ماند.


« اخبار شرکتها
دریافت آموزش
در این بازار تازه وارد هستید؟ از بخش «شروع کار» بهره ببرید. شروع آموزش
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید