2024 آوریل 26

مشتریان گرامی، به دلیل روز کارگر، تغییرات زیر در ساعات معاملاتی (زمان سرور NordFX) اعمال خواهد شد:

 

۲۰۲۴-۰۴-۳

روز کارگر

DE40 (DE30.c)

بسته شدن زودهنگام

۲۳

۲۰۲۴-۰۴-۳

روز کارگر

FR40

بسته شدن زودهنگام

۲۳

۲۰۲۴-۰۴-۳

روز کارگر

HK50

بسته شدن زودهنگام

۲۲

۲۰۲۴-۰۴-۳

روز کارگر

STOXX50

بسته شدن زودهنگام

۲۳


۲۰۲۴-۰۵-۰۱

روز کارگر

DE40 (DE30.c)

بسته

 

۲۰۲۴-۰۵-۰۱

روز کارگر

FR40

بسته

 

۲۰۲۴-۰۵-۰۱

روز کارگر

HK50

بسته

 

۲۰۲۴-۰۵-۰۱

روز کارگر

STOXX50

بسته

 


۲۰۲۴-۰۵-۰۲

روز کارگر

DE40 (DE30.c)

بازگشایی دیرهنگام

۳:۲

۲۰۲۴-۰۵-۰۲

روز کارگر

FR40

بازگشایی دیرهنگام

۹:۰۵

۲۰۲۴-۰۵-۰۲

روز کارگر

HK50

بازگشایی دیرهنگام

۴:۲

۲۰۲۴-۰۵-۰۲

روز کارگر

STOXX50

بازگشایی دیرهنگام

۳:۲

 


« اخبار شرکتها
دریافت آموزش
در این بازار تازه وارد هستید؟ از بخش «شروع کار» بهره ببرید. شروع آموزش
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید