2016 آگوست 22

اول، یک بررسی از پیش بینی هفته گذشته

- پیش بینی برای EUR / USD حساب که داشتن دوباره رونق حمایت از 1.1100 ، جفت را بالا برود - به مقاومت 1.1230 ، و اگر آن را از طریق شکسته شد، این جفت ارز می تواند به سمت بالا با بیشتر از 100 امتیاز تقلا کرد - تا سطح از 1.1330 . با توجه به واکنش ، مشترک به سطح حمایت / مقاومت در D1 ، پیش بینی می تواند در نظر گرفته به عنوان است panned از: داشتن منعکس کردن سطح 1.1153 ، به عنوان اوایل سه جفت از طریق مقاومت اول را شکست و تثبیت بالای آن است. توسط پنجشنبه آن مقاومت دوم نزدیک کرده بود، توسط اینرسی آن گذشته 35 امتیاز بیشتر تضعیف، و سپس آن را به این منطقه، مشخص شده توسط کارشناسان بازگشت، بسته بندی تا هفته در سطح 1.1325 ؛

- پیش بینی برای GBP / USD همچنین می توانید تلقی می شود به عنوان برآورده ، علاوه بر این - 100٪ برآورده شده است. به عنوان یک یادآوری ، کارشناسان و تحلیل گرافیکی این باور بودند که در کوتاه مدت این جفت ارز موفق به بالا حمایت از 1.2810-1.2850 افزایش می یابد، و هنگامی که قوی کردن آن ، این جفت ارز را تا به این منطقه از 1.3200-1.3250 ، به که عملا اتفاق افتاده است: کم هفته گذشته - 1.2865 ، 1.3185 بالا ؛

- برای چند هفته بحث در مورد اینکه آیا JPY USD / می تواند این منطقه از 98.90-100.00 یا نه رسیدن وجود دارد. اول ، بسیاری از تحلیلگران با این سناریو موافقت کرد، و پس از آن به تدریج تعداد آنها کاهش یافته است. و هنگامی که وجود دارد تنها 20 درصد از کارشناسان به سمت چپ ، این جفت ارز به سختی گذشت از حمایت 100.86 و سطح پایین رفت، و ، در نهایت، به سطح نقطه عطفی از 100.00 ، تبدیل آن به بعد نقطه محوری ؛

- USD / CHF - تجزیه و تحلیل گرافیکی تبدیل به نزدیک ترین به حقیقت ، حسابرسی که قبل از رسیدن به سطح 0.9800 جفت چند تلاش برای بالا مقاومت 0.9765 افزایش را ، پس از آن به حمایت از 0.9700 دوباره بجای اول برگشتن -0.9730 . اما حتی این پیش بینی را می توان به عنوان تلقی حدی برآورده . در واقع، در روز دوشنبه در عرض چند ساعت جفت سعی میکنه تا با مساحت 0.9765 را بشکند. در واقع آن را شکست خورده و رفت. اما وسیله آن، خرس به نظر می رسد خیلی قوی، که آنها به راحتی می تواند بیش از مقاومت ترسو از حریف پرش، و ، به جای 50 امتیاز انتظار می رود، از سقوط حدود 200 نقطه ساخته شده است.

 

پیش بینی برای هفته آینده :

جمعبندی نظرات بسیاری از تحلیلگران ده از بانک های پیشرو جهان و شرکت های کارگزار و همچنین پیش بینی بر اساس روش های مختلف تجزیه و تحلیل فنی و گرافیکی، در بر داشت زیر می توان پیشنهاد :

- دادن پیش بینی برای EUR / USD ، حدود 60٪ از کارشناسان ، با حمایت از تجزیه و تحلیل گرافیکی در Н4 ، بر این باورند که ، حمایت در حمایت از 1.1300 ، جفت سعی خواهد کرد برای رسیدن به مقاومت 1.1425 و پس از آن رو به پایین به گزاف گویی این منطقه از 1.1200-1.1230 . دو گزینه به عنوان دیدگاه جایگزین نشان داد : یکی از اولین حرکات جانبی با محوری از 1.1300 ، و دوم - یک روند نزولی از با همان هدف از 1.1200 در اوایل هفته ؛

- با توجه به هر دو اکثر کارشناسان و تجزیه و تحلیل گرافیکی و همچنین شاخص در Н4 و D1 ، پیش بینی برای GBP / USD برای آینده نزدیک ادامه یک روند خنثی ، پس از Brexit تشکیل شده است. در حال حاضر این جفت ارز که در داخل خط مرکزی این کانال افقی نگه داشتن - در 1.3080 ، و با توجه به قرائت از تجزیه و تحلیل گرافیکی ، حرکت آن به سمت شمال ، که هفته گذشته آغاز شده ، ادامه خواهد داد. 1.3350 - با تثبیت صاف، نزدیک ترین هدف برای این جفت مقاومت 1.3280 است، و اگر آن را از طریق شکسته . مقاومت سوم در 1.3500 باشد. دیدگاه جایگزین دلالت ارتجاع توپ جفت از خط مرکزی به مرز پایین تر از کانال مشخص - 1.2850 ؛

- پیش بینی آینده JPY USD / ، قرائت از بسیاری از شاخص های متفاوت : 65٪ در رای Н1 برای فروش، 70٪ در Н4 - برای فروش و 30٪ برای فروش، و 100٪ بر روی رای D1 برای فروش . نیز وجود دارد هیچ اجماع در میان کارشناسان - 50٪ رای برای افزایش این جفت ارز است ، 30٪ - سقوط آن ، و 20 ٪ - برای حرکت در جهت افقی آن در کنار خط از 100.00 . سطح 099،00 به عنوان پشتیبانی اصلی در اینجا نشان داد. تنها ، که پیش بینی بیشتر یا کمتر توافق ارائه می دهد ، تجزیه و تحلیل گرافیکی بر روی Н4 и D1 است - هر دو مفهوم را میرسانند افزایش این جفت ارز به مقاومت 102.00 . و تنها پس از این اهداف را برآورده ، قادر خواهد بود به 300 نقطه پایین تر - به علامت از 099،00 ؛

- به عنوان آخرین جفت از بررسی ما - USD / CHF ، 80 درصد از تحلیلگران ، با حمایت از تجزیه و تحلیل گرافیکی بر روی Н4 ، روی چیزی حساب کردن که در هفته گذشته این جفت ارز پایین محلی خود را در 0.9535 رسید، و پس از آن در حالی که برای آن خواهد شد در حال حرکت یک کانال وری از .9535-.9640 با محوری از 0.9590 . سپس جفت انتظار می رود که حرکت در یک روند صعودی ، مقاومت برای اولین بار در 0.9710 باشد ، بعدی - در 0.9800 . هدف پاییز یکسان باقی می ماند - 1.0000 .

 

روم بوتکو ، NordFX


« تحلیل و اخبار بازار
دریافت آموزش
در این بازار تازه وارد هستید؟ از بخش «شروع کار» بهره ببرید. شروع آموزش
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید