2016 جولای 10

اول، یک بررسی از پیش بینی هفته گذشته :

- به عنوان EUR / USD ، پیش بینی برای این جفت ارز ممکن است در نظر گرفته شود به عنوان 100٪ برآورده شده است. به عنوان یک یادآوری ، بر اساس خوانش از تجزیه و تحلیل گرافیکی یک روند خنثی در محدوده 1.1035-1.1180 به عنوان سناریوی اصلی نشان داده شد. در واقع، این جفت ارز در 1.1028-1.1185 حفظ شد در طول تمام هفته ، و حتی انتشار جمعه داده NFP می تواند آن را از این کانال درایو برای مدت طولانی نیست . در نهایت جفت پیچیده هفته در سطح 1.1050 ؛

- ساخت پیش بینی در مورد آینده GBP / USD ، اکثر کارشناسان تمایل به این باور است که در طول ماه جفت باید در زیر سطح 1.3000. سقوط سنگین در مقابل ، بررسی هفته حساب که این جفت ارز در یک روند     خنثی با سطح محوری از 1.3300 حرکت می کند. با این حال این جفت ارز نمی تواند بالاتر از این سطح در طول نیمه اول هفته افزایش می یابد و در حال حاضر ضربه زدن به هدف ماهانه ، پس از پایین به 1.2795 نقل مکان کرد، whereafter آن را به یک روند خنثی در محدوده 1.2870-1.3050 تغییر دهد

- پیش بینی اقدام USD / JPY، حدود 70 درصد از تحلیلگران ، با حمایت 100٪ از شاخص ها و تجزیه و تحلیل گرافیکی در 4H، رای دادند سقوط این جفت ارز به این منطقه از 100.00-101.00 ، که با دقت 100٪ اتفاق افتاد : در مساحت 100.20 عمل به عنوان حمایت اصلی برای این جفت ارز ، 99.98 - به عنوان کمترین در هفته

- USD / CHF - پیش بینی برای این جفت حساب که این جفت ارز بسیار احتمال زیاد به نوسان حول نقطه محور 0.9800 بود و تمایل به بازگشت به سطح 1.0000 نقطه عطفی . در نهایت، این جفت ارز افزایش یافت در اخبار از ایالات متحده آمریکا ، رو به سطح 0.9865 ، و سپس بازگشت ، پایان دادن به هفته در سطح 0.9830 .

 

پیش بینی برای هفته آینده :

جمعبندی نظرات بسیاری از تحلیلگران ده از بانک های پیشرو جهان و شرکت های کارگزار و همچنین پیش بینی بر اساس روش های مختلف تجزیه و تحلیل فنی و گرافیکی، در بر داشت زیر می توان پیشنهاد کرد :

در این زمان آن را آسان به خلاصه کردن نظرات کارشناسان و خواندن از تجزیه و تحلیل فنی در مورد آینده EUR / USD بود. 90 درصد از تحلیلگران، 100٪ از شاخص ها و تجزیه و تحلیل گرافیکی موافقم و استادانه درست شده که این جفت ارز به پایین 24 ژوئن ، روز زمانی که نتایج همه پرسی Brexit اعلام شده بود قرار می گیرند. پس از آن جفت باید حمل و نقل به حرکت به سمت در محدوده 1.0900-1.0970 . یک سناریوی متفاوت نیز فراهم می کند برای یک جنبش در یک کانال وری ، با این حال کمی بیشتر به سمت شمال - در محدوده 1.0970-1.1050 ؛

       با   توجه    به  آینده GBP / USD ، روشن است که نظرات از شاخص (70٪) جنوب گرا هستند. 25 درصد از کارشناسان همچنین جنوب است. با این حال ، با توجه به اکثریت تحلیلگران ، با حمایت از تجزیه و تحلیل گرافیکی ، پس قوی کردن پایین در منطقه 1.2860 ، جفت باید شکوفایی ، که در آن ، پس از مقاومت 1.3370 رسیده ، برای برخی از زمان آن را باید در درون کانال از حفظ 1.3100-1.3370 ، و سپس آن را به حمایت از 1.2860 خواهد شد

- نظرات تحلیلگران در آینده از JPY USD / ممکن است به این واقعیت به طور متوسط که در آینده نزدیک این جفت ارز سناریوی از بهار و تابستان 2014 به دنبال خواهد داشت : سطح 101.00 انجام خواهد شد محوری برای آن، مقاومت اول خواهد در منطقه از 102.30 شود ، یکی از زیر خواهد بود 103.50 ، سطوح حمایت خواهد 100.20 و 99.00

- به عنوان آخرین جفت از بررسی ما - USD / CHF ، پیش بینی عملا بدون تغییر است - نوسانات در اطراف نقطه محور 0.9850 با شیوع روند صعودی است. سطح مقاومت نزدیکترین در 0.9945 باشد ، هدف در 1.0000 باشد.

 

روم بوتکو ، NordFX


« تحلیل و اخبار بازار
دریافت آموزش
در این بازار تازه وارد هستید؟ از بخش «شروع کار» بهره ببرید. شروع آموزش
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید