2024 ژوئن 14

مشتریان عزیز، به دلیل روز جونتینث (ایالات متحده)، تغییرات زیر در ساعات معاملاتی (زمان سرور NordFX) اعمال خواهد شد:

2024-06-19

XAGUSD

بسته شدن زودهنگام

20:15

2024-06-19

XAUUSD

بسته شدن زودهنگام

20:15

2024-06-19

UKOIL

بسته شدن زودهنگام

20:15

2024-06-19

USOIL

بسته شدن زودهنگام

20:15

2024-06-19

XNGUSD

بسته شدن زودهنگام

20:15

2024-06-19

JP225

بسته شدن زودهنگام

20:00

2024-06-19

US30

بسته شدن زودهنگام

20:00

2024-06-19

US500

بسته شدن زودهنگام

20:00

2024-06-19

USTEC

بسته شدن زودهنگام

20:00

2024-06-19

سهام آمریکا

بسته است

 

2024-06-20

XAGUSD

باز شدن دیرهنگام

01:05

2024-06-20

XAUUSD

باز شدن دیرهنگام

01:05

2024-06-20

UKOIL

باز شدن دیرهنگام

03:10

2024-06-20

USOIL

باز شدن دیرهنگام

01:10

2024-06-20

XNGUSD

باز شدن دیرهنگام

01:10

2024-06-20

JP225

باز شدن دیرهنگام

01:05

2024-06-20

US30

باز شدن دیرهنگام

01:05

2024-06-20

US500

باز شدن دیرهنگام

01:05

2024-06-20

USTEC

باز شدن دیرهنگام

01:05

این به‌روزرسانی جزئیات هرگونه تغییرات آینده در ساعات معاملات را ارائه می‌دهد. اگر بازار یا دارایی خاصی در اینجا ذکر نشده باشد، ساعات آن بدون تغییر باقی می‌ماند.


« اخبار شرکتها
دریافت آموزش
در این بازار تازه وارد هستید؟ از بخش «شروع کار» بهره ببرید. شروع آموزش
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید