2024 می 22

مشتریان گرامی، به دلیل تعطیلی بانکی در بریتانیا / روز یادبود در ایالات متحده، تغییرات زیر در ساعات معاملاتی (زمان سرور NordFX) اعمال خواهد شد:

۲۷.۰۵.۲۰۲۴

XAGUSD

بسته شدن زودهنگام

۲۰:۱۵

XAUUSD

بسته شدن زودهنگام

۲۰:۱۵

UKOIL

بسته شدن زودهنگام

۲۰:۱۵

USOIL

بسته شدن زودهنگام

۲۰:۱۵

XNGUSD

بسته شدن زودهنگام

۲۰:۱۵

HK50

بسته شدن زودهنگام

۱۱:۳۰

JP225

بسته شدن زودهنگام

۲۰:۰۰

UK100

تعطیل

 

US30

بسته شدن زودهنگام

۲۰:۰۰

US500

بسته شدن زودهنگام

۲۰:۰۰

USTEC

بسته شدن زودهنگام

۲۰:۰۰

سهام آمریکا

تعطیل

 


۲۸.۰۵.۲۰۲۴

XAGUSD

باز شدن دیرهنگام

۰۱:۰۵

XAUUSD

باز شدن دیرهنگام

۰۱:۰۵

UKOIL

باز شدن دیرهنگام

۰۳:۱۰

USOIL

باز شدن دیرهنگام

۰۱:۱۰

XNGUSD

باز شدن دیرهنگام

۰۱:۱۰

HK50

باز شدن دیرهنگام

۰۴:۲۰

JP225

باز شدن دیرهنگام

۰۱:۰۵

UK100

باز شدن دیرهنگام

۰۳:۰۵

US30

باز شدن دیرهنگام

۰۱:۰۵

US500

باز شدن دیرهنگام

۰۱:۰۵

USTEC

باز شدن دیرهنگام

۰۱:۰۵

 

 

 « اخبار شرکتها
دریافت آموزش
در این بازار تازه وارد هستید؟ از بخش «شروع کار» بهره ببرید. شروع آموزش
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید