2024 ژانویه 12

از روز 12.01.2024 تا 16.01.2024 (تولد مارتین لوتر کینگ جونیور) تغییرات زیر در برنامه معاملاتی ما اعمال خواهند شد

XAUUSD، XAGUSD

بسته شدن:   روز

 15.01.2024

ساعت 20:15

بازگشایی:   روز

 16.01.2024

ساعت 00:01

WTI_OIL، XNGUSD

بسته شدن:   روز

 15.01.2024

ساعت 20:15

بازگشایی:   روز

 16.01.2024

ساعت 00:10

UKOIL.c

بسته شدن:   روز

 15.01.2024

ساعت 20:15

بازگشایی:   روز

 16.01.2024

ساعت 02:10

US30.c، USTEC.c، US500.c

بسته شدن:   روز

 15.01.2024

ساعت 19:00

بازگشایی:   روز

 16.01.2024

ساعت 00:05

سهام آمریکا

بسته شدن:   روز

 12.01.2024

ساعت 21:45

بازگشایی:   روز

 16.01.2024

ساعت 15:40


« اخبار شرکتها
دریافت آموزش
در این بازار تازه وارد هستید؟ از بخش «شروع کار» بهره ببرید. شروع آموزش
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید