2023 دسامبر 21

لطفا توجه کنید که در جلسه تعطیلات زمستانی، تغییرات زیر در برنامه زمانی معاملات ایجاد خواهد شد (زمان سرور NordFX):

فارکس

بسته شدن: روز

 22.12.2023

ساعت 22:59

بازگشایی: روز

 25.12.2023

ساعت 23:05

بسته شدن: روز

 29.12.2023

ساعت 22:59

بازگشایی: روز

 01.01.2024

ساعت 23:05


XAUUSD
، XAGUSD

بسته شدن: روز

 22.12.2023

ساعت 22:58

بازگشایی: روز

 26.12.2023

ساعت 00:05

بسته شدن: روز

 29.12.2023

ساعت 22:58

بازگشایی: روز

 02.01.2024

ساعت 00:05


WTI_OIL
، XNGUSD

بسته شدن: روز

 22.12.2023

ساعت 22:44

بازگشایی: روز

 26.12.2023

ساعت 00:10

بسته شدن: روز

 29.12.2023

ساعت 22:44

بازگشایی: روز

 02.01.2024

ساعت 00:10


UKOIL.c

بسته شدن: روز

 22.12.2023

ساعت 20:45

بازگشایی: روز

 26.12.2023

ساعت 02:10

بسته شدن: روز

 29.12.2023

ساعت 20:45

بازگشایی: روز

 02.01.2024

ساعت 02:10


DJ30.c
، USTEC.c، US500.c

بسته شدن: روز

 22.12.2023

ساعت 22:59

بازگشایی: روز

 26.12.2023

ساعت 00:05

بسته شدن: روز

 29.12.2023

ساعت 22:59

بازگشایی: روز

 02.01.2024

ساعت 00:05


DE30.c

بسته شدن: روز

 22.12.2023

ساعت 21:59

بازگشایی: روز

 27.12.2023

ساعت 01:15

بسته شدن: روز

 29.12.2023

ساعت 21:59

بازگشایی: روز

 02.01.2024

ساعت 01:15

سهام آمریکا

بسته شدن: روز

 22.12.2023

ساعت 21:45

بازگشایی: روز

 26.12.2023

ساعت 15:40

بسته شدن: روز

 29.12.2023

ساعت 21:45

بازگشایی: روز

 02.01.2024

ساعت 15:40

 

 

 


« اخبار شرکتها
دریافت آموزش
در این بازار تازه وارد هستید؟ از بخش «شروع کار» بهره ببرید. شروع آموزش
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید