2023 نوامبر 20

مشتریان عزیز،
به دلیل فرارسیدن روز شکرگزاری (آمریکا) تغییرات زیر در ساعت های معاملاتی ایجاد خواهد شد (زمان سرور NordFX):

XAUUSD،  XAGUSD
بسته شدن: روز  23.11.2023ساعت 19:15
بازگشایی: روز 24.11.2023 ساعت 00:01
بسته شدن: روز  24.11.2023ساعت 19:30
بازگشایی: روز 27.11.2023  ساعت 00:05

WTI_OIL،  XNGUSD
بسته شدن : روز 23.11.2023 ساعت 19:15
بازگشایی: روز 24.11.2023 ساعت 00:10
بسته شدن : روز 24.11.2023  ساعت 19:30
بازگشایی: روز 27.11.2023 ساعت 00:10

UKOIL.c
بسته شدن : روز23.11.2023   ساعت 19:15
بازگشایی: روز 24.11.2023  ساعت 02:10
بسته شدن : روز24.11.2023  ساعت 19:30
بازگشایی: روز 27.11.2023  ساعت 02:10

DJ30.c، USTEC.c ، US500.c
بسته شدن : روز23.11.2023   ساعت 19:00
بازگشایی: روز 24.11.2023  ساعت 00:05
بسته شدن : روز24.11.2023  ساعت 19:15
بازگشایی: روز 27.11.2023  ساعت 00:05

DE30.c
بسته شدن : روز23.11.2023  ساعت 22:00
بازگشایی: روز 24.11.2023  ساعت 00:05
بسته شدن : روز24.11.2023  ساعت 22:00
بازگشایی: روز 27.11.2023  ساعت 00:05

سهام آمریکا
بسته شدن : روز22.11.2023  ساعت 21:45
بازگشایی: روز 24.11.2023  ساعت 15:40
بسته شدن : روز24.11.2023  ساعت 19:00
بازگشایی: روز 27.11.2023  ساعت 15:40


« اخبار شرکتها
دریافت آموزش
در این بازار تازه وارد هستید؟ از بخش «شروع کار» بهره ببرید. شروع آموزش
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید