2023 جولای 3

Dear Clients,
Due to Independence Day (US), there will be the following changes in the trading hours (NordFX server time):

XAUUSD, XAGUSD
Close: 04.07.23 20:15
Reopen: 05.07.23 00:00

WTI_OIL, XNGUSD
Close: 04.07.23 20:00
Reopen: 05.07.23 00:10

UKOIL.c
Close: 04.07.23 20:00
Reopen: 05.07.23 02:10

DJ30.c, US500.c, USTEC.c
Close: 03.07.23 19:15
Reopen: 04.07.23 00:05
Close: 04.07.23 19:00
Reopen: 05.07.23 00:05

US Stocks
Close: 03.07.23 19:00
Reopen: 05.07.23 15:30


« اخبار شرکتها
دریافت آموزش
در این بازار تازه وارد هستید؟ از بخش «شروع کار» بهره ببرید. شروع آموزش
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید