2023 مارس 30

مشتریان گرامی،
به دلیل تعطیلات عید پاک کاتولیک، ساعت‌های معاملاتی به این صورت تغییر خواهند کرد (زمان سرور NordFX):

XAGUSD، XAUUSD
بسته شدن: 06.04.2023 ساعت 22:59
بازگشایی: 10.04.2023 ساعت 00:05

USOIL
بسته شدن: 06.04.2023 ساعت 22:45
بازگشایی: 10.04.2023 ساعت 00:10

UKOIL
بسته شدن: 06.04.2023 ساعت 22:55
بازگشایی: 10.04.2023 ساعت 02:10

XNGUSD
بسته شدن: 06.04.2023 ساعت 22:45
بازگشایی: 10.04.2023 ساعت 00:10

US30، US500، USTEC
بسته شدن: 07.04.2023  ساعت 15:15
بازگشایی: 10.04.2023 ساعت 00:30

DE30
بسته شدن: 06.04.2023 ساعت 22:00
بازگشایی: 10.04.2023 ساعت 02:15

بازار سهام آمریکا
بسته شدن: 06.04.2023 ساعت 21:45
بازگشایی: 10.04.2023 ساعت 15:40


« اخبار شرکتها
دریافت آموزش
در این بازار تازه وارد هستید؟ از بخش «شروع کار» بهره ببرید. شروع آموزش
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید