2010 نوامبر 3

مشتریان عزیز!

مبالغ بهره شبانه (swap) تغییر می یابند، جهت کسب اطلاعات بیشتر از بخش مشخصات قراردادها مربوط به هر حساب بازدید نمایید.


« اخبار شرکتها
دریافت آموزش
در این بازار تازه وارد هستید؟ از بخش «شروع کار» بهره ببرید. شروع آموزش
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید