2010 سپتامبر 16

مشتریان عزیز!

به دلیل افزایش بی ثباتی بازار، از تاریخ 20 سپتامبر به بعد، اسپرد حساب های "میکرو" برای برخی جفت ارزها را می توان حین اخبار اقتصادی و سیاسی مهم جدید افزایش داد. توجه - این ممکن است بر پوزیشن قفل شده که به طور کامل توسط سپرده های حساب شما پوشش داده نمی شوند، تاثیر داشته باشد.


« اخبار شرکتها
دریافت آموزش
در این بازار تازه وارد هستید؟ از بخش «شروع کار» بهره ببرید. شروع آموزش
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید