2017 آگوست 9

NordFX همچنان به اجرای یک برنامه توسعه گسترده در کشورهای آسیایی ادامه می دهد که از طریق سمینارهای آموزشی کارآمد برای تازه کاران و معامله گران تجربه  شود.

سمینارها توسط شرکای NordFX در حال به دست آوردن محبوبیت هستند1

چنین حوادثی که توسط شرکای NordFX با حمایت فعال شرکت ما برگزار می شود، بازخورد مثبتی از سوی شرکت کنندگان دریافت می کند. "این سمینار به من برای" فارکس "افتخار می کند،" یک معامله گر تازه تر از تایلند به تجربیاتش عمل می کند "و متوجه شدم که فارکس می تواند زندگی من و زندگی خانواده ام را برای بهتر شدن تغییر دهد."

"شرکت ما،" می گوید: "سرپرست NordFX تایلند پشتیبانی"، به دنبال هر تجارت تجارتی به عنوان راحت و سود آور ممکن است. بنابراین، ما حمایت های متنوع از جمله پشتیبانی مالی، به آن شرکای IB که کمک به معامله گران بهبود سطح حرفه ای خود را دارند می دهیم.

خوب، و البته، همیشه خوشحالیم که خوشامد میگوییم شرکای جدیدی را که می توانیم شرایط مناسب تر برای همکاری ارائه دهیم. "


« اخبار شرکتها
دریافت آموزش
در این بازار تازه وارد هستید؟ از بخش «شروع کار» بهره ببرید. شروع آموزش
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید