2016 دسامبر 26

مشتریان عزیز،

لطفا برنامه از جلسات معاملاتی در تعطیلات سال نو را در زیر مرورکنید:

زمان

CET (Terminal)

برنامه                       

30.12.2016 (جمعه)

22:00

معامله بسته می شود

02.01.2017 (دوشنبه)

00:00

معامله باز می شود

03.01.2017 (سه شنبه)

00:00

XAUUSDXAGUSDمعامله باز می شود برای

* روز دوشنبه 02.01.2017  معامله ای وجود نخواهد داشت برای XAUUSD XAGUSD.

از 00:00 2016/12/26 تاروز دوشنبه 2017/02/01بازشدن، تماس حاشیه و متوقف کردن سطوح خواهد شد تا 100٪ افزایش  برای "میکرو"، "استاندارد"، "1: 1000" و حساب"MT-ECN".

در صورت نبودن حساب، و یا برای جلوگیری از نقل  جفت ارز خاص (برای هر نوع حساب: در صورت عدم وجود نقدینگی بازار با ثبات، NordFXحق افزایش سپرد برای ابزارهای مالی در لیست نقل قول از "میکرو" و "1000 1" را برای خود محفوظ است) تا زمانی که وضعیت بازار به حالت عادی برگردد.

ما می خواهم به شما یادآوری کنیم که نقدینگی کم و جنبش های بازار غیر قابل پیش بینی توصیف  شده در دوره تعطیلات. بنابراین، NordFX توصیه می کند ارائه حاشیه کافی برای موقعیت های که ممکن است در طول تعطیلات رخ دهد همچنان باز خواهد یود، برای جلوگیری از انحلال به صورت خودکار از مواضع در قیمت نامطلوب .


« اخبار شرکتها
دریافت آموزش
در این بازار تازه وارد هستید؟ از بخش «شروع کار» بهره ببرید. شروع آموزش
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید