2014 اکتبر 14

بدین وسیله  اعلام می کنیم که در 31 اکتبر 2014 برنامه رهبران تجاری و Currenseeفعالیت خود را متوقف کرده است.
از تاریخ 31 اکتبر، دارندگان حساب NordFXCurrenseeقادر به تغییر تخصیصات یا اختصاص دادن سود بیشتری به برنامه سرمایه گذاری رهبران تجاری Currenseeنیستند.برنامه های تجاری همچنان ادامه خواهد یافت مگر اینکه مشتری به طور دستی سود بیشتری را از طریق حسابهایشان به آنها اختصاص ندهند.جایگاه تمامی اعضا در ساعت 9 صبح 31 اکتبر بسته خواهد شد.البته، هرگونه بودجه باقی مانده به حساب های NordFXCurrenseeانتقال خواهد یافت.
ثبت نام برای حساب های Currenseeمتوقف شده است.


« اخبار شرکتها
دریافت آموزش
در این بازار تازه وارد هستید؟ از بخش «شروع کار» بهره ببرید. شروع آموزش
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید