2013 سپتامبر 10

مشتریان گرامی،

NordFX کلیه لغو همه کمیسیون برای برداشت وجوه از طریق سیستم پرداخت NETELLER!

در حال حاضر عملیات با یک حساب ساده تر و سودآور تبدیل شده است. فقط به عنوان شما را به حساب NordFX کلیه خود را از طریق NETELLER بدون هزینه های سپرده، شما همچنین این شانس را به برداشت وجوه از طریق NETELLER در صفر هزینه دریافت کنید.

ما خوشحال به مشتریان خود را با راه حتی راحت تر و کارآمد برای کار با حساب های خود را دارید. بهترین استفاده را از این فرصت جدید به برداشت وجوه از طریق NETELLER رایگان!

 


« اخبار شرکتها
دریافت آموزش
در این بازار تازه وارد هستید؟ از بخش «شروع کار» بهره ببرید. شروع آموزش
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید